Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Sklepu z Sercem

Nowy regulamin obowiązujący od 15.04.2023:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z SERCEM
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Sklep internetowy (dalej: Sklep Internetowy) działający pod adresem https://sklep.profeto.pl   .Właścicielem sklepu jest Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji.

 

Adres siedziby:

Łowicka 46 02-531 Warszawa

E-mail: fundacja(at)profeto.pl

Kontakt ze Sklepem:

E-mail: sklep(at)profeto.pl

KRS 0000494148

NIP 6551971642

REGON 260743277

 

Adres do korespondencji :

Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji.

Stadniki 81, 32-410 Dobczyce e-mail: kontakt(at)profeto.pl

prowadzi sprzedaż towarów, w tym także plików elektronicznych (e-booków, plików MP3, audiobooków)


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia (dalej: Zamówienia) Klientów (Kupujących) przyjmowane są przez formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej https://sklep.profeto.pl , pocztą elektroniczną na adres: sklep(at)profeto.pl oraz telefonicznie pod numerem: 578 822 100  (9-15 pon.-pt.)
 2. Do złożenia Zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego Zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.
 3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Klient może śledzić stan zamówienia w każdym momencie po kliknięciu w link „koszyk”.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail informację o przyjęciu Zamówienia. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
 8. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia,
 9. W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem – w pierwszym dniu roboczym po autoryzacji karty, bądź wpływie pieniędzy na rachunek bankowy.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.
 11. W sytuacji, gdy Sklep Internetowy nie może zrealizować Zamówienia, poinformuje niezwłocznie o tym Klienta, nie później niż w terminie 3 (trzy) dni od dnia złożenia Zamówienia. W takiej sytuacji, Klient ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od całości lub części umowy sprzedaży/zamówienia).
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na towary objęte sprzedażą promocyjną, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży lub zakończenia terminu sprzedaży promocyjnej.
 13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego.
 14. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na wyraźne życzenie Klienta faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w Zamówieniu. Na paragonie lub fakturze umieszczona będzie nazwa towaru (np. tytuł książki) oraz kwota zakupu towaru powiększona o koszty wysyłki.
 15. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie dzwoniąc pod nr 578 822 100 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep(at)profeto.pl
 16. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 17. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00
 18. Zamówienie zostanie realizowane, tzn. towar zostanie nadany wybraną przez Klienta opcją dostawy w ciągu 3 (trzy) dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia . Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę wykonującą transport towarów, wskazany na stronach internetowych InPost.
 19. Przesyłki z towarem dostarczane są przez:

- InPost - przesyłka kurierska 1-2 (jeden-dwa ) dni roboczych.

20.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

         -przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

21.Przesyłki zagraniczne mogą być opłacone wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub uprzedniego przelewu.

22.Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

23.W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

24.SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

25.Istnieje możliwość ponownego wysłania zamówienia w przypadku niepodjęcia przesyłki z winy klienta, pod warunkiem uiszczenia opłaty za wysyłkę zgodnie z obowiązującym cennikiem.


CENY I PROMOCJE
 
1. Cena to Cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki)  należna tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
 2. Cena Towaru –określona w PLN kwota należnego wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) tytułem sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie;
3. Cena regularna  – określona w złotych polskich i podana przez wydawcę lub producenta Towaru (np. na tylnej stronie okładki książki w postaci wydrukowanej ceny) jako rekomendowana kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego tytułem sprzedaży Towaru na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
4. Najniższa cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni w SERWISIE INTERNETOWYM lub od rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikowania cen towarów oferowanych na w sklepie. Obowiązujące dla Klienta pozostają ceny towarów w zamówieniu złożonym przez niego przed wprowadzeniem zmian.
6. Ceny Towarów na stronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, określonych niezależnie i zawierają wszelkie należne podatki. Cena towaru będzie podwyższona o koszt dostawy.
Sprzedawca może na stałe lub czasowo, jako Promocję, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. Koszt dostawy Towarów jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionego Towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionego Towaru.
7. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę Towaru oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy Towarów) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych warunków Promocji.
8. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
 
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1.   Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683)(dalej: Ustawa o prawach konsumenta), konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta, będącego konsumentem przez firmę kurierską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować Fundację Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Adres oddziału/korespondencyjny:
Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
e-mail: kontakt(at)profeto.pl tel.: 578 822 100

 

               Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wg poniższego wzoru:

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat: Adres oddziału/korespondencyjny: Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
  e-mail: kontakt(at)profeto.pl tel.: 578 822 100 
- Niniejszym informuję/informujemy*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących   rzeczy/umowy……………..
-  Data zawarcia umowy/odbioru………….
-  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………….
-  Adres konsumenta(-ów)…………….
-  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-  Data
 

 1. W razie odstąpienia Klient będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia do zwrotu towaru. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji zwróci Klientowi, będącemu konsumentem Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru, z tym zastrzeżeniem, że koszty dostarczenia Klientowi, będącemu konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli Klient, będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient  będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poinformował Fundację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji,dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W razie odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może ponosić odpowiedzialność za pogorszenie stanu rzeczy.

              W razie odstąpienia od umowy towar należy zwrócić na adres: Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce

 1. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku niezgodnego z przepisami Ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez Klienta będącego konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, koszt odesłania towaru do Klienta ponosi Klient.

 
ZASADY SPRZEDAŻY PLIKÓW CYFROWYCH
 

 1. W przypadku zakupu e-booka lub pliku MP3, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie Internetowym  oraz w przypadku płatności elektronicznej na stronie potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 2. Opis e-booka lub pliku MP3 na stronie Sklepu Internetowego zawsze zawiera wskazanie formatu, w którym można go nabyć. E-book lub plik MP3 zakupiony w Sklepie Internetowym  można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym ten konkretny format, w którym plik cyfrowy został pobrany. 
 3. Zamówienie zawierające e-booki lub pliki MP3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu takiej informacji Sklep Internetowy prześle wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta o potwierdzeniu otrzymania płatności i informację o sposobie pobrania e-booka lub pliku MP3.
 4. W przypadku, kiedy realizacja Zamówienia nie jest możliwa, Sklep Internetowy niezwłocznie przekaże Klientowi informację w tym zakresie, a gdy płatność została już dokonana, zwróci uiszczoną należność na rachunek bankowy Klienta.
 5. Klient będący konsumentem ma prawo do rezygnacji z Zamówienia do czasu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność. 
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep Internetowy o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Wszystkie e-booki i pliki MP3 oferowane przez Sklep Internetowy  są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880)i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz w licencji. Klient ma prawo korzystać z e-booków i plików MP3 wyłącznie na własny użytek w granicach prawa. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania ich w całości lub we fragmentach,
  ·      utrwalania lub zwielokrotniania w celu ich rozpowszechniania,
  ·      komercyjnego wykorzystywania w jakikolwiek sposób,
  ·      oddawania w najem, do korzystania lub używania osobom trzecim,
  ·      udostępniania w sieci Internet.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych e-booków i plików MP3, w szczególności ich uszkodzenia, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub  niezgodność z Zamówieniem należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@profeto.pl lub pisemnie na adres: Fundacja pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
 2. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. 
 3. W innych przypadkach Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.

 
NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, REKLAMACJE 
 

 1. Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, zobowiązana jest dostarczać towar nieposiadający wad.
 2. Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od chwili wydania towaru.
 3. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu, co znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Fundacja pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
 4. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.
 5. W innych przypadkach Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. 
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep Internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. W przypadku uznania przez Sklep Internetowy reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep Internetowy zaoferuje do wyboru inne, dostępne towary lub zwróci cenę wraz z kosztami przesyłki.
 8. Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; opis zasad dostępu do tych procedur znajdują się np. na następujących stronach internetowych: 
  uokik.gov.pl
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   
 9. Sprzedawane towary nie są objęte przez Fundacja pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce gwarancją.


DANE OSOBOWE 
 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji (adres prowadzenia działalności: ul. Łowicka 46 02-531 Warszawa).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO”  oraz ustawą z dnia ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)o ochronie danych osobowych zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tj. osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, itp.), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, a także w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych osobowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, polegającego na wysyłaniu informacji drogą tradycyjną (list), a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych polegających na wysyłaniu informacji drogą elektroniczną (e-mail). .
 5. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również dane: NIP, nazwa firmy.
 6. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu rezygnacji z newslettera, należy wysłać pisemnie rezygnację na adres: Adres oddziału/korespondencyjny: Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
 7. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji umieszczonej w Serwisie Internetowym. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. 
 8. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu Internetowego i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

W sprawach dotyczących danych osobowych Klienta należy kontaktować się pod adresem Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce e-mail: kontakt(at)profeto.pl

Klient, którego dane dotyczą ma prawo do:
·       informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,
·       uzyskania kopii jego danych osobowych,
·       sprostowania jego danych osobowych,
·       ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
·       przenoszenia jego danych osobowych (ale tylko jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą; możliwe jest także zażądanie przesłania danych osobowych innemu podmiotowi, jednak wyłącznie wówczas, gdy istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce

 • usunięcia jego danych osobowych,
  ·       gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
  ·       sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta dotyczących jego szczególnej sytuacji, które to dane są przetwarzane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, w tym przetwarzanych w celach marketingowych (w formie elektronicznej – e-mail i tradycyjnej – list),
  ·       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.
 1. W razie zaoferowania przez Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Klienta i obowiązków Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
 2. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych Klientów oraz przysługujących im uprawnień znajdują się w dokumencie dostępnym w Serwisie Internetowym: Polityka Prywatności.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. W związku zaistnieniem sytuacji, w której ze względu na ochronę praw autorskich lub praw pokrewnych do oferowanych towarów uzasadnionym będzie odmowa sprzedaży towarów, Sklep Internetowy ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartych umów uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)Kodeks cywilny oraz w Ustawie o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie Internetowym, tj. w dniu 18.06.2018 i zastępuje dotychczasowy dokument: „Regulamin”.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl